KringApeldoorn
Informatienummer spoeddienst 055 - 366 30 43
Disclaimer - Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. - De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. - Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. - De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen en Mondiger sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermeldde informatie, of verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. - De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen en Mondiger zijn niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden en websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. - De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen en Mondiger hebben zich ingespannen bij het vervaardigen van deze website geen copyright van derden te schenden. Mocht u van mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij u per omgaande contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen. - Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd zonder de toestemming van Mondiger. Privacy - Uw privacy wordt door de dienstdoende tandartsen gerespecteerd. Voor het privacyreglement verwijzen wij naar het privacyreglement van de dienstdoende tandarts. - Daar waar toch gegevens gedeeld worden met de Kring Apeldoorn & Vaassen verwijzen wij naar ons eigen hier te downloaden privacyreglement.
Privacyreglement Kring Privacyreglement Kring
KringApeldoorn
Disclaimer - Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze website. - De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. - Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. - De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen en Mondiger sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en de daarop vermeldde informatie, of verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. - De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen en Mondiger zijn niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden en websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. - De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen en Mondiger hebben zich ingespannen bij het vervaardigen van deze website geen copyright van derden te schenden. Mocht u van mening zijn dat dat toch is gebeurd verzoeken wij u per omgaande contact met ons op te nemen, waarna wij zo spoedig mogelijk datgene wat het copyright schendt van de site zullen verwijderen. - Niets uit deze website mag worden openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd zonder de toestemming van Mondiger. Privacy - Uw privacy wordt door de dienstdoende tandartsen gerespecteerd. Voor het privacyreglement verwijzen wij naar het privacyreglement van de dienstdoende tandarts. - Daar waar toch gegevens gedeeld worden met de Kring Apeldoorn & Vaassen verwijzen wij naar ons eigen hier te downloaden privacyreglement.
Privacyreglement Kring Privacyreglement Kring