KringApeldoorn
Informatienummer spoeddienst 055 - 366 30 43
Informatie De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen is een samenwerkingsverband van de tandartsen in Apeldoorn en Vaassen. De tandartsenkring is voor vragen over de website en opmerkingen bereikbaar via het e-mailadres info@kringapeldoorn.nl . Dit e-mail adres is NIET voor spoedgevallen. Bel voor een spoedgeval de tandarts ! Voor verdere informatie op tandheelkundig gebied kunt U terecht op www.allesoverhetgebit.nl Voor andere vragen kunt u zich ook wenden tot de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Tandheelkundig informatie punt TIP Dit informatiepunt is te bereiken via het contactformulier op https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/ Voor de betalingsvoorwaarden van de dienstdoende tandarts tijdens de weekend- en avonddienst, verwijzen wij u naar de betreffende tandarts. Voor vragen over de website neem contact op met de webmaster www.mondiger.nl/contact.html of info@mondiger.nl
KringApeldoorn
Informatie De Tandartsenkring Apeldoorn & Vaassen is een samenwerkingsverband van de tandartsen in Apeldoorn en Vaassen. De tandartsenkring is voor vragen over de website en opmerkingen bereikbaar via het e-mailadres info@kringapeldoorn.nl . Dit e-mail adres is NIET voor spoedgevallen. Bel voor een spoedgeval de tandarts ! Voor verdere informatie op tandheelkundig gebied kunt U terecht op www.allesoverhetgebit.nl Voor andere vragen kunt u zich ook wenden tot de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Tandheelkundig informatie punt TIP Dit informatiepunt is te bereiken via het contactformulier op https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/ Voor de betalingsvoorwaarden van de dienstdoende tandarts tijdens de weekend- en avonddienst, verwijzen wij u naar de betreffende tandarts. Voor vragen over de website neem contact op met de webmaster www.mondiger.nl/contact.html of info@mondiger.nl

Tandartsen Weekenddienst

Kring Apeldoorn & Vaassen

Op deze website of via ons informatienummer 055 - 366 30 43 kunt u vernemen welke tandarts weekenddienst heeft. De Spoeddienst is uitsluitend voor ernstige pijnklachten, ongevallen en nabloedingen. Voor andere hulp dan spoed- hulp dient u zich te wenden tot uw eigen tandarts. De weekenddienst gaat in op vrijdag 8.00 uur. Na het weekend heeft deze tandarts ook de avond en nachtdienst van 17.00 tot 8.00 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag avond/nacht. Op werkdagen overdag dient u zich te wenden tot uw eigen tandarts. Indien u niet bij een tandarts staat ingeschreven, kunt u gebruik maken van deze dienst. Op zaterdag, zondag en feestdagen heeft de dienstdoende tandarts spreekuur (zonder afspraak) van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Voor de naam en het adres van de dienstdoende tandarts raadpleeg het schema hiernaast. De behandeling kan uitsluitend contant worden voldaan. U wordt vriendelijk verzocht uw identiteitsbewijs en verzekeringspapieren mee te nemen. Indien u medicijnen gebruikt, neem die dan ook mee! Voor een huisarts kunt u bij een spoedgeval terecht bij de Huisartsenpost Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn. Telefoonnummer 0900 - 60090000 Voor de dienstdoende apotheek raadpleeg https://www.aga-apotheken.nl/over-ons/dienstrooster